Uppbyggnaden startar Skrovets insida och balkar jan - febr 2012

 • a 014 19 januari, Lunkentuss invändigt grundmålad
 • a 017 19 januari, Lunkentuss invändigt grundmålad
 • b 003 24 januari, Lunkentuss vitmålas invändigt
 • b 005 24 januari, Lunkentuss vitmålas invändigt
 • b 010 24 januari, Lunkentuss vitmålas invändigt
 • b 011 Målargänget tar en välförtrjänt fikapaus
 • d 010 16 februari, Skrovets insida, kölsvin och däcksbalkar färdigmålade.
 • d 013 16 februari, Skrovet invändigt färdigmålat.
 • d 017 16 februari, Skrovet invändigt färdigmålat.Dags att återmontera skott, durkar och övrig inredning.
 • d 022 Torsten Sundin och Mats Andersson gör ett besök hos Dag & Lunkentuss.