Vagnbygge 2009

 • 13 Hjulaxlar hämtas i Kramfors för tillverkning av vagnn till L-tuss : f
 • 20 Tillverking av vagn till L-tuss : g
 • 17 Mek.&svetsarb. färdigställda : g
 • 11 Den nya vagnen transp. till L-tuss : g
 • 19 Nya vagnen uppställd framför L-tuss : g
 • 18 Nya vagnen målad och klar : i
 • 10 Dags att lyfta över L-tuss i egen vagn : lunken
 • 16 L--tuss väntar på lyftet till egen vagn : lunken
 • 15 L-tuss lyfts över till egen vagn : lunke
 • 12 För första gången i egen vagn med täckning okt.-09 : k
 • 09 Vintern 2009-10 : l
 • 14 L-tuss förvisad till utkanten av hamnområdet : Lu
 • 02 Julafton 2010 i Sundsvalls hamn : b